Daglig verksamhet

Hos oss arbetar vi bland annat med marsvin och kaniner.

DAGLIG VERKSAMHET


Lära med Djur erbjuder en givande och trygg daglig verksamhet för dig som är beviljad insatsen via din kommun och i mån av plats. Vi arbetar tillsammans på en lantligt belägen gård med djur- och naturnära aktiviteter. Våra hästar, hundar och andra mindre djur är fantastiska terapeutiska och pedagogiska hjälper. Vi har också en del skapande verksamhet samt odling i liten skala.


Verksamheten bedrivs med ett salutogent perspektiv, det vill säga att tonvikten läggs på hälsobringande faktorer. Alla ges möjlighet att göra vad de är bra på, utan stress och med stöd och uppmuntran från kompetent personal. Hos Lära med Djur skapas möjlighet att ingå i en gemenskap med en meningsfull tillvaro för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Vi ser att deltagarna utvecklas mycket genom den sociala samvaron och i umgänget med djur.


LMD har självklart tillstånd från IVO att bedriva daglig verksamhet och arbetar enligt deras riktlinjer och Sveriges lagar. Vi är glada att kunna erbjuda "en liten" verksamhet med plats upp till 16 brukare.

VILL DU BÖRJA HOS OSS?


Kontakta oss gärna så berättar vi mer! Skicka ett mail till Verksamhetschef Karin Strandberg med din förfrågan.

Det är via kommunen och din LSS handläggare/biståndsbedömare som ansökan sker. 

Självklart är du välkommen på studiebesök – hör av dig så bokar vi in någon dag. Läs mer om hela processen här >>>

MÅLGRUPP

LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. Kommunen bedömer varje enskild ansökan och avgör vem som får insatsen daglig verksamhet. Vår målgrupp är personer i personkrets 1, i yrkesverksam ålder med utvecklingsstörning, och/eller autism eller autismliknande tillstånd. Vanliga diagnoser hos oss är ADHD, ADD, OCD samt tidigare Asperger.MÅL

Lära med Djur arbetar kontinuerligt för att erbjuda en verksamhet av högsta kvalitet. Vi erbjuder den enskilde stimulerande arbete och aktiviteter, meningsfull sysselsättning och gemenskap med goda förutsättningar för utveckling. Verksamheten präglas av respekt, delaktighet och självbestämmande för den enskilde. Hos oss får den enskilde ett meningsfullt arbete där man är delaktig på sina egna villkor.

METODER

Vi bedriver god och säker omvårdnad enligt beprövad erfarenhet och evidensbaserad kunskap. Vi följer kontinuerligt forskning och metodutveckling inom området och implementerar den i vår verksamhet. Vi har en grundläggande metodik som står i att arbeta med en klargörande och tydlig pedagogik, med positiv förstärkning och berikande inlärning med fokus på brukarens förmågor och resurser. I övrigt arbetar vi med lågaffektivt bemötande, AKK, KASAM-teorin, tydliggörande pedagogik mm.

Vi har god hjälp av våra hästar, hundar och andra djur som pedagogiska och

teurapetiska hjälper. 

Kika gärna in hos oss på Instagram: @larameddjur

FAKTA


Driftsform: Egen regi

Personkrets: inom LSS 1

Lagrum: LSS 9§10

Ålder: 16-65 år

Antal platser: 16

LOV avtal: Stockholm Stad, Vallentuna kommun, Sollentuna kommun, Täby kommun

Individuellt avtal: Upplands Väsby kommun

EN DAG PÅ GÅRDEN


Hos oss bor många djur som är beroende av omvårdnad, tillsyn, skötsel och rutiner. Hästarna behöver till exempel skötas om, motioneras och utfodras. De lever ett naturtroget liv i flockar på lösdrift i stora hagar, men tas dagligen in i stallet varvid lokaler också behöver tas om hand.


Våra mindre djur såsom exempelvis marsvinen är vi måna om att ge berikning så att de kan få utlopp för sina naturliga beteenden. Här får fantasin utlopp och kreativiteten flöda genom att fundera ut och ge dem utvecklande miljöer att vistas i, att hämta in sly och kvistar från naturen och ge dem omvårdnad på bästa sätt. Samma gäller våra fantastiska franska vädurskaniner.


Gillar du odling och arbeta med växter och blommor? På en gård finns det alltid saker att göra. Utöver hanteringen med djur behöver hagar stärkas, staket målas eller uppgifter inom naturbruk utföras.


Här finns många möjligheter att fördjupa sig i vad man själv tycker är berikande. När du börjar hos oss arbetar vi gemensamt ut en genomförandeplan där vi planerar din tid hos oss. Vi utgår från de resurser och förmågor som du har eller som du vill utveckla. Det övergripande målet är att ge den enskildes möjlighet till ett förvärvsarbete i ett tryggt sammanhang. Den positiva andan genomsyrar hela verksamheten och vi ger stor tilltro till den enskildes kapacitet.


Vår gård


Lära med Djurs daglig verksamhet är beläget i vacker gårdsmiljö strax utanför Brottby i Vallentuna, norr om Stockholm. Vi arrenderar Mellangården, Ledinge 22.


Mellangården, Ledinge 22, är byggd 1928 och har en gedingen historia. Gården är belägen i vacker natur och vi har tillgång till stall, kontorsbyggnad, ridbana och fina hagar. I direkt anslutning till gården finns det fantastiska ridmöjligheter och vi rider både på skogsvägar, stigar och fält. Gården ligger lantligt, men busshållplatsen och goda kommunikationer är bara ett stenkast bort.


Se här hur du hittar till oss. Obeservera att ditt besök alltid måste bokas in på förhand.