Sponsor

BLI SPONSOR


Lära med Djur söker kontinuerligt sponsorer som kan stödja vår verksamhet. Sponsring kan ske både ekonomiskt eller med varor och tjänster. För mer information, kontakta info@larameddjur.se.

Org.nr: 802493-7222


Bankgiro: 5328-1887


Plusgiro: 747220-2


Swish: 123 589 45 22