Plugga med Djur

SOMMARPLUGG
Reflektion och återkoppling i samspel med djur.

PLUGGA MED DJUR


Ett kombinerat ridläger med individanpassad studietid för dem som vill ha stöd i skolstudierna under sommaren.


Många barn och ungdomar upplever en stor press att lyckas under läsåret vilket kan leda till en sämre inlärning och minskad motivation. Att få vara med djur kombinerat med studiero i en harmonisk miljö kan öka koncentrationen samt bidra till kreativitet och motivation.


Vi erbjuder allt från läsning i hagarna till sannolikhetslära på höloftet, alla utmaningar i kursmålen är välkomna. Det viktiga är att deltagarna får tid för att förstå det som de har missat och känner sig trygga i att ställa frågor för att kunna utvecklas. Inför lägret gör vi en gemensam plan utifrån den enskildes önskemål samt föräldrarnas tankar. Vi varvar studietid med ridning, djurskötsel och promenader vilket bidrar till reflektion och syresättning som leder till bättre prestation och inlärning. Vårt koncept är inte bara givande och lärorikt utan kommer med all säkerhet bidra till många skratt samt en växande självkänsla.


Hos oss på Lära med Djur finns behörig lärare, legitimerad logoped, ridpedagoger som tidigare verksamma inom skola samt handledare för att kunna bistå den enskilde på bästa sätt.


    Hos oss finns hjälm och väst att låna.

    Varmt välkommen med din intresseanmälan till info@larameddjur.se