Talträning med Djur

TRÄNA I TRYGGHET
Positiv och lustfylld upplevelse av att träna tillsammans med djur. 

TALTRÄNING MED DJUR


I detta projekt använder vi våra fantastiska djur för att motivera och stimulera språklig utveckling hos barn och ungdomar med språksvårigheter.

Projektet innehåller språklig träning som inte ingår i region Stockholms utbud för logopedisk behandling. De lagar som reglerar hälso- och sjukvården såsom sekretess- och journallag kommer att följas. Den språkliga träningen utformas av logoped som använder häst/djur-understödd terapi (animal assisted interventions). Att använda sig av hästar i logopedisk behandling är nytt i Sverige men är etablerat sedan decennier i USA. Det är verifierat som behandlingsmetod av American Speech and Hearing Association, en organisation som även svensk logopedi respekterar högt. Logopeden på Lära med djur har utbildning i Nature and animal interventions från SLU i Sverige samt Hippotherapy treatment principles part 1 från American Hippotherapy Association i USA.

Inriktning 1:

 1. För barn och ungdomar med språklig diagnos.

 2. För barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och/eller

  autismspektrumdiagnos och språkliga svårigheter.


Deltagarna i denna grupp har genomgått en utredning hos logoped och fått en språklig diagnos. Utredningen och ev hemträningsråd delges logopeden på Lära med djur. Logopeden på Lära med djur kommer inte att utföra formell bedömning eller ställa diagnos. Mål kommer att utformas tillsammans med föräldrar utifrån behov och utredning. Områden som kan omfattas är t.ex.:

 • Ordträning vid verbal dyspraxi

 • Träning av fonologi (språklig medvetenhet)

 • Förståelse och uttryck av grammatik


Inriktning 2:

För deltagarna i denna grupp är samverkan och informationsutbyte med ev habiliteringslogoped önskvärt. Logopeden på Lära med Djur kan göra en informell bedömning av språkliga styrkor och svagheter vid behov.
Mål kommer att utformas tillsammans med föräldrar utifrån behov och möjligheter och kan t.ex. omfatta följande områden:

 • Uttalsträning
 • Ökad AKK-användning (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
 • Kommunikation på tidig nivå
 • Språkförståelse


Varmt välkommen med din intresseanmälan till info@larameddjur.se

 

 

 

Lära med Djur Ledinge 22 186 96 Vallentuna Sweden
Daglig verksamhet070 611 60 61

Ridverksamhet

073 147 07 83

Org.nr: 802493-7222


Bankgiro: 5328-1887


Plusgiro: 747220-2


Swish: 123 589 45 22