Feedback

FEEDBACK


Vi vill att verksamheten på Lära med Djur ska vara så bra som möjligt för alla som finns hos oss. Därför värdesätter vi din återkoppling! Förslag på feedback:

1. Vilken aktivitet?
2. Vilken/vilka handledare?

3. Vad har varit positivt? Har det funnits utveckling, framsteg eller andra glada tillrop?

4. Har vi något du tycker kan förbättras?

Skriv i meddelanderutan här till höger. Kopiera in ovanstående frågor om det underlättar dina svar. TACK!