Om oss

OM OSS


Lära med Djur är en ideell förening som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsskillnader som till exempel utvecklingstörning och/eller autismspektrumstörning. Sedan januari 2018 bedriver vi också daglig verksamhet, läs mer här >>


Den ideella föreningen grundades av Hanna Askered. Det var när hon  tidigare var lärare inom gymnasiesärskola som hon insåg att studenten kan innebära förlust av stöd för elever med funktionsskillnader. Karin Strandberg grundade den dagliga verksamheten och de två driver idag Lära med Djur.


Att leva med en funktionsskillnad kan ofta medföra vissa svårigheter eftersom avvikelser från det som anses "normal" bemöts annorlunda i samhället. Därför arbetar vi mycket med acceptans och att förbättra deltagarnas självförtroende och självbild för att förbättra deras livssituation. Genom ridning, gårdsarbete och djurskötsel vill vi utveckla deltagarnas fysiska förmågor som fin- och grovmotorik så väl som deras psykiska välmående med en bra självförtroende och självbild. Vi erbjuder en betydelsefull sysselsättning där människor får utvecklas efter sina förmågor och känna sig behövda i ett tryggt och kompetent sammanhang.


I vår ridverksamhet riktar vi oss främst till ryttare och verksamheter med behov av anpassning och särskilt stöd som t.ex. sociala verksamheter, rehabenheter, Arbetsförmedling men även privatpersoner.

Mellangården


Lära med Djurs verksamhet är baserad på vackra Mellangården, Ledinge 22, utanför Brottby i Stockholm. Gården har en gedingen historia och är belägen i vacker natur.  Vi har tillgång till stall, kontorsbyggnad och fina hagar. I närheten av gården finns det fina ridmöjligheter i vacker natur. Vi rider på ridbanan, vägar, fält och skogsstigar.