Hantering av personuppgifter

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER


Ibland behöver vi på Lära med Djur hämta in en del personuppgifter om dig, till exempel om du tecknar ett medlemskap eller om vi ska leverera ett armband. Alla uppgifter du lämnar till oss behandlas med respekt för din personliga integritet och enligt personuppgiftslagen. I linje med lagen redogör vi här nedan hur vi hanterar de specifika uppgifterna.


Lära med Djur, organisationsnummer 802493-7222, är enligt personuppgiftslagen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas. Lära med Djur lämnar inte ut uppgifterna till annan instans utan den enskildes samtycke. Då kunden anmäler sig som exempelvis medlem sker ett samtycke till behandling av personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen har den registrerade rätt, att efter skriftlig begäran hos Lära med Djur få information om vilka personuppgifter som Lära med Djur registrerat om dig som kund och hur dessa uppgifter används. Lära med Djur är även skyldiga att rätta eller ta bort uppgifter som är felaktiga om dig som medlem.


Personuppgifter i medlemsregistret

De personuppgifter som samlas in från kunden är den enskildes namn, adress, telefonnummer och e-post. Till dessa uppgifter läggs information huruvida medlemsavgiften är betald eller ej. Vi sparar uppgifterna i ett år efter att medlemskapet har löpt ut.


Uppgifterna används för följande ändamål:

- Nyhetsutskick och inbjudningar via e-post om föreningens aktiviteter.


Personuppgifter i kölistan

De personuppgifter som samlas in från kunden är den enskildes namn, adress, telefonnummer och e-post samt uppgifter om barnet/ungdomen. Till dessa uppgifter läggs valfri information om barnet/ungdomen som kan vara viktig för oss att veta. Vi sparar uppgifterna i 3 år.


Uppgifterna används för följande ändamål:

- Kontakt för erbjudande om plats hos Lära med Djur.


Personuppgifter vid köp

De personuppgifter som samlas in från kunden är den enskildes namn och adress. Vi raderar uppgifterna efter att varan är fullt betald samt levererad.


Uppgifterna används för följande ändamål:

- Vid eventuella frågor om beställd vara.

- Leverans av vara.


Personuppgifter i anställningssavtal

De personuppgifter som samlas in från den anställde är den enskildes namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, bank och kontonummer samt foto. Vi önskar även ett utdrag från belastningsregistret. Vi sparar uppgifterna i ett år efter att avtalet har löpt ut.


Uppgifterna används för följande ändamål:

- Tecknande av anställningsavtal.

- För kontakt med den anställde.

- För utbetalning av lön.

- Fotografi till hemsidan för presentation.


Kontakta oss gärna vid eventuella frågor.