Synpunkter och önskemål

SYNPUNKTER OCH ÖNSKEMÅL


Vi vill att verksamheten på Lära med Djur ska vara så bra som möjligt för alla som finns hos oss. Därför värdesätter vi dina eventuella synpunkter så att vi kontinuerligt kan förbättra verksamheten. Har du några synpunkter eller vill lämna ett klagomål, ge förslag eller lämna beröm på vår verksamhet kan det lämnas både skriftligt och muntligt. Vi utreder och åtgärdar även anonyma synpunkter. Vill du vara anonym ska du inte lämna dina kontaktuppgifter till oss. Men tänk på att är du anonym kan vi inte återkomma till dig och berätta hur ditt ärende utreds och åtgärdas.


Ladda ned din blankett här >>>