Extern handledning

Marianne handleder och håller kurser.

MARIANNE SCHEJA


EXTERN HANDLEDNING


Marianne Scheja handleder enskilda ledare och håller föredrag/kurser ute i organisationer, företag, skolor, kommun, landsting runt om i landet och internationellt. Marianne har tagit fram modellen 4L under många års intensivt arbete med vuxna med Autism/AST. Modellen har sedan visat sig fungera mycket väl för såväl ledare som arbetsgrupper.