Föreningsinformation

FÖRENINGSINFORMATION


ÅRSMÖTE 2021


Bäste medlem!

Välkommen till årsmöte för Lära med Djur! Mötet hålls söndagen den 14 mars kl 16:00 via Zoom. Vänligen inkom med anmälan via info@larameddjur.se så att vi kan skicka dig en mötelänk.


Vill du ta del av föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner så maila oss gärna på info@larameddjur.se så får du dessa dokument via mail.

Väl mött!

/Styrelsen