Föreningsinformation

FÖRENINGSINFORMATION


ÅRSMÖTE 2021


Bäste medlem!

Föreningsårsmötet för Lära med Djur hölls söndagen den 14 mars kl 16:00 via Zoom. Vill du som medlem ta del av föreningens info så maila till oss på: info@larameddjur.se

Bästa hälsningar Styrelsen