Om oss

OM OSS


Lära med Djur är en ideell förening som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsskillnader som till exempel lindrig utvecklingstörning och/eller autismspektrumstörning. Sedan januari 2018 bedriver vi också daglig verksamhet, läs mer här >>


Föreningen grundades av Hanna Askered. Det var när hon  tidigare var lärare inom gymnasiesärskola som hon insåg att studenten kan innebära förlust av stöd för elever med funktionsskillnader. Lära med Djur drivs idag av Hanna Askered och Karin Strandberg.


Att leva med en funktionsskillnad kan ofta medföra vissa svårigheter eftersom avvikelser från det som anses "normal" bemöts annorlunda i samhället. Därför arbetar vi mycket med acceptans och att förbättra deltagarnas självförtroende och självbild för att förbättra deras livssituation. Genom ridning, gårdsarbete och djurskötsel vill vi utveckla deltagarnas fysiska förmågor som fin- och grovmotorik så väl som deras psykiska välmående med en bra självförtroende och självbild.


Våra elever med funktionsskillnader har diagnoser som ofta inte kommer i fråga för utvecklingsstödjande insatser. De har oftast utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.


Vi arbetar även med arbetsträning eftersom exkludering på arbetsmarknaden är ett vanligt problem för unga med funktionsskillnader. Det som erbjuds är begränsat och få upplever att de har en meningsfull sysselsättning. Att ta studenten eller bli myndig kan också innebära att eleven förlorar största delen av sitt tidigare stöd, vilket kan leda till utanförskap och en känsla av att inte vara behövd. Vi vill ge dessa unga vuxna en betydelsefull sysselsättning där de får utvecklas efter sina förmågor och känna sig behövda.


Vi riktar oss främst till ryttare och verksamheter med behov av anpassning och särskilt stöd som t.ex. sociala verksamheter, rehabenheter, Arbetsförmedling men även privatpersoner.


Vi erbjuder även daglig verksamhet enligt LSS. LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. Läs mer här>>

Mellangården


Lära med Djurs verksamhet är baserad på vackra Mellangården, Ledinge 22, utanför Brottby i Stockholm. Gården har en gedingen historia och är belägen i vacker natur.  Vi har tillgång till stall, kontorsbyggnad och fina hagar. I närheten av gården finns det fina ridmöjligheter i vacker natur. Vi rider på ridbanan, vägar, fält och skogsstigar.