Om oss

OM OSS


Föreningen grundades av Hanna Askered. Det var när hon  tidigare arbetade som lärare inom gymnasiesärskola som hon insåg att studenten kan innebära förlust av stöd för elever med funktionsvariationer. Under många år bedrevs även en kvalitativ daglig verksamhet enligt LSS som startades och drevs av Karin Strandberg. Karin skapade även verksamhetens grafiska form och  logotyp i begynnelsen. Lära med Djur en unik plats som är essentiell för många människor.


Att leva med en funktionsvariation kan  medföra vissa utmaningar eftersom avvikelser från det som anses "normal" bemöts annorlunda i samhället. Alla Lära med Djurs aktiviteter är indivuellt anpassade för att stärka självförtroende och självbild och för att gynna välbefinnande. Genom ridning, gårdsarbete och djurskötsel vill vi utveckla elevernas fysiska förmågor som fin- och grovmotorik så väl som deras psykiska välmående med en bra självförtroende och självbild. 

Häståkeriet


Vi hyr in oss på Häståkeriet på Gärdet, i Stockholm.  Vi har tillgång till stall, fina anpassade lokaler och trygga hästar.

I närheten av gården finns det fina ridmöjligheter i vacker natur. Vi rider på ridbanan, vägar, fält och skogsstigar.