Köpvillkor

KÖPVILLKOR

 

Följande köpvillkor gäller för utförande av djur- och gårdsrelaterade aktiviteter av Lära med Djur, organisationsnummer 802493-7222, (nedan kallat Lära med Djur), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund och Lära med Djur. Vid försäljning till konsument tillämpar Lära med Djur de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

 

Allmänt

Lära med Djur är en ideell förening som riktar sig till barn och unga i behov av särskilt stöd eller anpassning. Vi arbetar tillsammans med hästar och andra mindre djur som terapeutiska och pedagogiska hjälper. Vidare erbjuder vi olika pedagogiska djur- och ridrelaterade aktiviteter.

 

Medlemskap

I din kursavgift tillkommer avgift för medlemskap. Var noggrann med att lämna din korrekta adress, e-postadress och telefonnummer så att vi kan kontakta dig. Läs mer om medlemskap hos Lära med Djur >>

 

Betalning

Alla aktiviteter hos Lära med Djur faktureras och ska vara betalade innan första kurstillfället. Fakturan skickas via e-post om möjligt, annars via post. Om betalningen inte kommer in i tid så skickas 2 påminnelser ut. Om betalning inte sker då lämnar vi ärendet vidare för indrivning.  Samtliga priser anges i svenska kronor. Lära med Djur är en momsfri förening.

 

Återbetalning

Vi har inte möjlighet att återbetala inbokade aktiviteter som kunden inte väljer att genomföra.

 

Inställd aktivitet

Lära med Djur förbehåller sig rätten att ställa in aktivitet av olika orsaker och erbjuder då aktiviteten vid annat tillfälle. Kan inget annat tillfälle erbjuds detta tillfälle att betalas tillbaka.

 

Vid förhinder

Om du som kund får förhinder att komma till din planerade aktivitet så som exempelvis ridlektion/djuraktivitet behöver vi för djurens skull få veta det snarast möjligt. Vi kan då ej erbjuda igenridning eller återbetalning

 

Det ni kan förvänta er av oss

Vi håller med ändamålsenliga, friska och välvårdade hästar och andra djur, lokaler och utrustning. Våra pedagoger är utbildade och kompetenta.

 

Det vi önskar från er

Ni förbinder er vid köp av våra aktiviteter att följa pedagogernas instruktioner om säkerhet. Det är viktigt att varken djur eller människor blir utsatta för någon risk. Bedömer pedagogerna att aktiviteten inte kan genomföras på ett säkerhetsmässigt sätt så kommer aktiviteten avslutas. Kursavgiften kan då inte betalas inte tillbaka. Vi är endast med eleverna under deras inbokade aktivitetstid och ni kan komma att faktureras om tiderna inte respekteras.

 

Försäkring

Kunden ansvarar för egen försäkring vid aktivitet på Lära med Djur. 

 

Minderåriga

Lära med Djur får inte ingå avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

 

Säkra betalningslösningar

Vi tar emot avgifter via bankgiro, postgiro eller Swish. Ange alltid ditt fakturanummer.

 

Force Majeure

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Detta innebär att Lära med Djur befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Integritetspolicy

Lär mer om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR här >>

 

Copyright

Allt innehåll på den här webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Lära med Djur och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.


Frågor?

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor >>