Köpvillkor

KÖPVILLKOR


Följande köpvillkor gäller för utförande av djur- och gårdsrelaterade fritidsaktiviteter och vid köp av andra produkter av Lära med Djur, organisationsnummer 802493-7222, om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund och Lära med Djur. Vid försäljning till konsument tillämpar Lära med Djur de regler som följer av tillämplig lagstiftning. Vi äger rätten att förvägra individer som äventyrar personer eller djurs psykiska eller fysiska säkerhet eller välmående.

 

Tider

Utsatt tid för start- samt slut av aktivitet är den tiden personal finns avsatt hos oss. För allas trygghet ber vi er respektera tiderna och om barn lämnas på gården för tidigt alternativt hämtas för sent debiteras en extrakostnad för personal.


Medlemskap

Alla som deltar i Lära med Djurs aktiviteter skall vara medlemmar i den ideella förening Lära med Djur. Medlemsavgiften ska vara betalad innan påbörjad aktivitet. Var noggrann med att lämna din korrekta e-postadress så att vi kan kontakta dig. Läs mer om medlemskap hos Lära med Djur >>

 

Betalning

Alla aktiviteter hos Lära med Djur faktureras. Fakturan skickas via e-post eller efaktura om möjligt, annars via post. Betalningsvillkor 10 dagar beroende på period och aktivitet. Om betalningen inte kommer in i tid så skickas 2 påminnelser ut. Om betalning inte sker då lämnar vi ärendet vidare för  indrivning. Samtliga priser anges i svenska kronor. Lära med Djur är en momsfri ideell förening.

 

Återbetalning

Vi har ingen möjlighet till att återbetala kursavgifter om ni av olika skäl inte har möjlighet att delta.

 

Inställd aktivitet

Lära med Djur förbehåller sig rätten att ställa in aktivitet av olika orsaker och erbjuder då aktiviteten vid annat tillfälle. Kan inget annat tillfälle erbjudas betalas de inställda tillfället tillbaka.

 

Vid förhinder

Om ni får förhinder och inte har möjlighet till att delta på er planerade aktivitet så ber vi er att meddela detta så fort som möjligt till er ridpedagog/handledare. Detta är viktigt för hästarnas välmående så att vi kan planera och fördela hästarnas motion på bästa sätt. Om ni behöver ställa in något ridtillfälle så kan vi inte erbjuda igenridning. Vi kan tyvärr inte heller ta emot någon annan ryttare som rider istället för den som är inbokad för aktiviteten eftersom allt individanpassas.

 

Det ni kan förvänta er av oss

Vi håller med ändamålsenliga, friska och välvårdade hästar och andra djur, lokaler och utrustning. Våra pedagoger är utbildade och kompetenta.

 

Försäkring

Lära med Djurs aktiviteter är fritidsaktiviteter och därför ansvarar målsman för att barn och ungdomar som är hos oss är försäkrade. Vi i vår tur ansvarar för att all personal, utrustning och djur är försäkrade.

 

Minderåriga

Lära med Djur får inte ingå avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Under tiden minderåriga är på aktivitet hos oss ska målsman kunna kontaktas omgående.

 

Betalningslösningar

Vi tar emot avgifter via bankgiro, postgiro eller Swish. Ange ditt fakturanummer.

 

Force Majeure

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, allvarlig smittspridning, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Detta innebär att Lära med Djur befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

Integritetspolicy

Lär mer om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR här >>

 

Copyright

Allt innehåll på den här webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Lära med Djur och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.


Frågor?

Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor >>