FaR-aktiviteter

Träningskompis
Hos oss finns träningskompisar i alla former.

FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT


Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en systematisk arbetsmetod för hälso- och sjukvården. Forskning visar att metoden fungerar för att motivera patienter till ökad fysisk aktivitet och att den är hälsoekonomiskt lönsam.

      På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar Akademiskt Primärvårdscentrum för rekrytering och kvalitetssäkring av aktivitetsarrangörer. Sigillet här invid betyder att vi är utbildade och certifierade av Akademiskt Primärvårdscentrum och kan ta emot personer med ett FaR, Fysisk Aktivitet på Recept.

      Vi erbjuder en rad olika aktiviteter för dig som har fått fysisk aktivitet på recept. Hos oss finns utbildade FaR-ledare, behörig lärare, legitimerad logoped, pedagoger, träningsfysiolog samt specialistkompetens inom häst, hund och djur. Tillsammans formar vi en individuell genomförandeplan där den enskildes personliga mål är i fokus.


Vi arbetar med människor i behov av extra stöd, men genom FaR kan vi också erbjuda aktiviteterna för dig som behöver fysisk eller psykisk stimulans av olika anledningar.


På FaR-ledarsidan kan man läsa mer och även söka efter oss för att läsa mer om vad vi erbjuder de som blivit förskrivna FaR: https://www.farledare.se


FaR-aktiviteter på Lära med Djur:


Hälsa med Djur, låg intensitet


Omtanke med Häst, låg intensitet

Ridibilitering, låg intensitet


Ridibilitering, måttlig intensitet


Ridibilitering, hög intensitet


Samspel med Hund, måttlig intensitet

Samspel med Hund, låg intensitet