Läxläsning med Djur

LÄXLÄSNING MED DJUR


Syftet med projektet är att barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter, läs- och skrivsvårigheter eller andra svårigheter som gör läxläsning extra utmanande ska få möjlighet att i en lugn miljö med stöd av djur och vuxna med kunskap om målgruppen få lyckas med läxläsningen.


Mer information kommer!