Talutveckling med Djur

Djur som motiverar och ger trygghet

I denna aktivitet använder vi våra fantastiska djur för att motivera och stimulera språklig utveckling hos barn och ungdomar med språk- och/eller kommunikationssvårigheter.TALUTVECKLING MED DJUR


I den här aktiviteten erbjuder vi språklig träning med häst/djur-understödd terapi (animal assisted interventions) som utformas av vår legitimerade logoped . Att använda sig av hästar i logopedisk behandling är nytt i Sverige men har etablerats sedan decennier i USA. Logopeden på Lära med Djur har bland annat utbildning i Nature and animal interventions från SLU i Sverige samt Hippotherapy treatment principles part 1 från American Hippotherapy Association i USA.

Vi kan erbjuda träning för barn och ungdomar som har språkliga svårigheter, antingen i form av en språklig diagnos eller som har språkliga svårigheter som är knutna till en annan diagnos t.ex. intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning. 

Logopeden på Lära med Djur utför inte någon formell bedömning och ställer inte heller någon diagnos. Mål utformas tillsammans med föräldrar utifrån behov och önskemål. Exempel på områden som kan ingå:

  • Kommunikationsträning på tidig nivå
  • Ordträning vid verbal dyspraxi
  • Träning av fonologi (språklig medvetenhet)
  • Träning av språklig förståelse och uttryck av grammatik
  • Uttalsträning
  • Ökad AKK-användning (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)


Aktiviteten innehåller språklig träning som inte ingår i region Stockholms utbud för logopedisk behandling. Vi följer de lagar som reglerar hälso- och sjukvården såsom sekretess- och journallag.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!