Talutveckling med Djur

TRÄNA I TRYGGHET
Positiv och lustfylld upplevelse av att träna tillsammans med djur. 

TALUTVECKLING MED DJUR


I detta projekt använder vi våra fantastiska djur för att motivera och stimulera språklig utveckling hos barn och ungdomar med språksvårigheter.

Den språkliga träningen utformas av vår legitimerade logoped som använder häst/djur-understödd terapi (animal assisted interventions). Att använda sig av hästar i logopedisk behandling är nytt i Sverige men är etablerat sedan decennier i USA. Det är verifierat som behandlingsmetod av American Speech and Hearing Association, en organisation som även svensk logopedi respekterar högt. Logopeden på Lära med Djur har bland annat utbildning i Nature and animal interventions från SLU i Sverige samt Hippotherapy treatment principles part 1 från American Hippotherapy Association i USA.


Inriktning 1:

 1. För barn och ungdomar med språklig diagnos.

 2. För barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och/eller

  autismspektrumdiagnos och språkliga svårigheter.


Deltagarna i denna grupp har genomgått en utredning hos logoped och fått en språklig diagnos. Utredning och eventuella hemträningsråd delges logopeden på Lära med Djur. Logopeden på Lära med Djur utför ej en formell bedömning eller ställer diagnos. Mål utformas tillsammans med föräldrar utifrån behov och utredning. Områden som kan omfattas är t.ex.:

 • Ordträning vid verbal dyspraxi

 • Träning av fonologi (språklig medvetenhet)

 • Förståelse och uttryck av grammatik


Inriktning 2:

För deltagarna i denna grupp är samverkan och informationsutbyte med eventuell habiliteringslogoped önskvärt. Logopeden på Lära med Djur göra en informell bedömning av språkliga styrkor och svagheter vid behov.
Mål utformas tillsammans med föräldrar utifrån behov och möjligheter och kan t.ex. omfatta följande områden:

 • Uttalsträning
 • Ökad AKK-användning (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)
 • Kommunikation på tidig nivå
 • Språkförståelse


Projektet innehåller språklig träning som inte ingår i region Stockholms utbud för logopedisk behandling. De lagar som reglerar hälso- och sjukvården såsom sekretess- och journallag följs. 

Hos oss finns hjälm och väst att låna.

Antal träffar: 5 x 45 min privat tid med legitimerad logoped och individuellt anpassat djur.
Pris: 750 kr. I priset ingår 1 st medlemskap i den ideella föreningen.


Varmt välkommen med din intresseanmälan till info@larameddjur.se