Djuren på gården

VÅRA DJUR


Vi använder gårdens djur som terapeutiska och pedagogiska hjälper. Genom djuren vill vi nå eleverna samtidigt som de får lära sig att ta hand och bry sig om djuren. I elevernas arbetsträning eller deltagande i kurser ingår grundläggande skötsel så som utfodring, mockning och visitering men även social träning och trickträning.


HÄSTAR

På Lära med Djur arbetar vi främst med islandshästar. Våra elever har ibland svårigheter med både motorik och kommunikation, och vi bedömer att islandshästen är bäst lämpad för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Islandshästen har en låg mankhöjd, ett lugnt temperament med stabilt psyke och inger därför trygghet.

ÖVRIGA DJUR

På gården har vi också ett antal mindre invånare. Hundar, katter, kaniner och marsvin ger ytterligare tillfälle till vård och omtanke.

HUNDAR

Lära med Djur använder ett flertal hundar i arbetet med människor med funktionsskillnader.

MARSVIN

Vi har två flockar härliga marsvin uppdelat på honor och hanar i en massa olika färger och pälslag.

KANINER

På gården bor det två kaniner – Alvar och Ida. De är av rasen fransk vädur.

Org.nr: 802493-7222


Bankgiro: 5328-1887


Plusgiro: 747220-2


Swish: 123 589 45 22