Utbud

VERKSAMHET


MÅLSÄTTNING

Vår målsättning är att erbjuda människor med funktionsvariationer möjlighet att höja sin livskvalitét genom att kombinera förstående pedagogik med djurmöten i en läkande miljö.


PEDAGOGIK

Utanförskap är vanligt förekommande för människor med funktionsvariationer när man har som vana att misslyckas inom de snäva ramar av krav som dagens samhälle medför. Vi vill inte att våra elever ska uppleva detta och utformar därför kraven annorlunda. Hos oss är människors olikheter en tillgång snarare än ett hinder och alla får chans att lyckas med de utmaningar de ställs inför! Hos oss ligger fokus inte på prestation och konkurrens, utan istället på att utvecklas och uppnå mål och resultat genom att ha roligt. Vi anser att ett bra självförtroende är grunden för en lyckad inlärningsprocess.


Vi förespråkar inlärning genom individuell anpassning och arbetar därför med mycket små ridgrupper. Varje elev tilldelas en individuell plan med resurskompetens för att åstadkomma struktur. Vi tror att en strukturerad och trygg omgivning bidrar till en miljö som är gynnsam för allas personliga utveckling och för varje individs lärande. Idag erbjuder vi även daglig verksamhet enligt LSS.


Positiv förstärkning är ledordet hos oss, både i arbetet med barn och ungdomar samt djur. Vi vill i största i största möjliga mån undvika användning av ordet "nej". Vi försöker istället hitta kreativa vägar genom beröm och lekfullhet.


Många människor med vissa neuropsykiatriska diagnoser upplever en utmaning med empati. Vi arbetar mycket med empati genom att se allas värde, oavsett om det handlar om människor eller djur. Hos oss är alla välkomna!

Värdegrund


På Lära med Djur arbetar vi utefter en värdegrund som berör acceptans, respekt, öppenhet och värme. All personal samt alla elever och besökare ska förhålla sig till föreningens värdegrund.


Ladda ner vår värdegrund här!