Enkät Ridpedagog

ENKÄT RIDPEDAGOG


Syfte
Lära med Djur strävar kontinuerligt efter att erbjuda en verksamhet av högsta kvalitet för alla. Målet med denna enkät är synliggöra ridpedagogens uppdrag och ansvar samt ge möjlighet att identifiera hur vi kan förbättra verksamheten. Enkäten är frivllig och anonym. Svaren samlas in på gruppnivå för att ge indikation på hur delar av arbetet fungerar.


Instruktion
Enkäten består av 13 frågor och tar cirka 15 minuter att fylla i och kan fyllas i från dator eller mobil. Vi är glada för kommentar/återkoppling på varje fråga, men det är ej obligatoriskt. Tänk inte på vad Lära med Djur helst av allt vill höra utan svara så sanningsenligt du kan. Att klicka i en siffra är obligatoriskt och för att kunna skicka in enkäten måste du ha svarat på alla frågor.


Tack för ditt engagemang och tid!

(Nyfödd Fagna på bilden :)

 
1. Stämmer mycket dåligt
2. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska bra
5. Stämmer mycket bra
Vet ej
 
 
1. Stämmer mycket dåligt
2. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska bra
5. Stämmer mycket bra
Vet ej
 
 
1. Stämmer mycket dåligt
2. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska bra
5. Stämmer mycket bra
Vet ej
 
 
1. Stämmer mycket dåligt
2. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska bra
5. Stämmer mycket bra
Vet ej
 
 
1. Stämmer mycket dåligt
2. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska bra
5. Stämmer mycket bra
Vet ej
 
 
1. Stämmer mycket dåligt
2. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska bra
5. Stämmer mycket bra
Vet ej
 
 
1. Stämmer mycket dåligt
2. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska bralternativ
5. Stämmer mycket bra
Vet ej
 
 
1. Stämmer mycket dåligt
2. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska bra
5. Stämmer mycket bra
Vet ej
 
 
1. Stämmer mycket dåligt
2. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska bra
5. Stämmer mycket bra
Vet ej
 
 
1. Stämmer mycket dåligt
2. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska bra
5. Stämmer mycket bra
Vet ej
 
 
1. Stämmer mycket dåligt
2. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska bra
5. Stämmer mycket bra
Vad är säkerhetsreglerna för något?
 
 
1. Stämmer mycket dåligt
2. Stämmer ganska dåligt
3. Stämmer varken bra eller dåligt
4. Stämmer ganska bra
5. Stämmer mycket bra
Vet ej